Nabestaande

De nabestaande is het familielid dat achterblijft als iemand is overleden. In de ruime zin is een nabestaande ieder familielid. In de beperkte juridische zin is het alleen de partner of echtgenoot van de overledene. Bijvoorbeeld een nabestaandenpensioen is alleen van toepassing op partner of echtgenoot. Ook een uitkering op grond van de Algemene Nabestaanden Wet (ANW) is voorbehouden aan partners of echtgenoten. Bij een groot ongeluk spreekt men meestal over nabestaanden in de ruime zin.