Meldingsplicht

Zakelijk dienstverleners, zoals notarissen en advocaten, hebben wettelijke verplichtingen die zij na moeten leven. Eén van die verplichtingen is de meldingsplicht. Zij moeten op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering (Wwft) van terrorisme namelijk melding maken van (voorgenomen) ongebruikelijke geldtransacties. Deze melding gaat naar FIU-Nederland en wordt niet meegedeeld aan de klant.

Melding ongebruikelijke transacties

Een transactie is ongebruikelijk als het vermoeden bestaat dat deze te maken heeft met witwaspraktijken of terrorisme. Bijv. bij het (ver)kopen van onroerend goed, het oprichten van rechtspersonen of het (ver)kopen van ondernemingen. De dienstverlener moet ook melding maken bij een (voorgenomen) aanname of uitbetaling van contant geld van meer dan €15.000,-.