Meldingsplicht

Zakelijke dienstverleners zoals notarissen en advocaten hebben verschillende wettelijke verplichtingen die hij of zij moet naleven. Een van die verplichtingen is de meldingsplicht. Zij moeten op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering (WWFT) van terrorisme namelijk melding maken van (voorgenomen) ongebruikelijke geldtransacties. Deze melding gaat naar FIU-Nederland en wordt niet meegedeeld aan de klant.

Ongebruikelijke geldtransacties

Een geldtransactie is ongebruikelijk als het vermoeden bestaat dat deze heeft te maken met witwaspraktijken of terrorisme. Bijvoorbeeld bij het (ver)kopen van onroerend goed, het oprichten van rechtspersonen of het (ver)kopen van ondernemingen. De dienstverlener moet ook melding maken bij een (voorgenomen) aanname of uitbetaling van contant geld van meer dan € 15.000.