Onderhandse akte

Een onderhandse akte is een overeenkomst die tussen partijen is opgemaakt. Er is dus geen notaris bij betrokken. Net als een formele akte dient het stuk tot bewijs van de verhouding tussen de partijen. Is die overeenkomst of akte wel door de notaris of een andere bevoegde ambtenaar volgens bepaalde regels opgesteld (en mede-ondertekend) dan is sprake van een authentieke akte.