Onderhandse akte

Een onderhandse akte is een overeenkomst of ander document dat zonder tussenkomst van een notaris wordt opgesteld. Denk bijv. aan een huurovereenkomst of koopovereenkomst. Na ondertekening is die juridisch bindend. Het enige verschil met een notariële akte is dat die door de betrokken partijen zelf is opgesteld.

De meeste aktes zijn onderhands. Voor een arbeidsovereenkomst ga je bijvoorbeeld niet naar de notaris. Het is belangrijk dat alle partijen de onderhandse akte ondertekenen om de afspraken rechtsgeldig te maken.

Als de akte wel door een notaris of een andere bevoegde ambtenaar is opgesteld (en medeondertekend) is er sprake van een authentieke akte. Voorbeelden zijn een testament of koopakte voor een woning.