Authentieke akte

Een akte is pas een authentieke akte als die door een daartoe bevoegde ambtenaar is opgemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld een ambtenaar van de burgerlijke stand of een notaris. De akte krijgt daarmee hetzelfde gewicht als een vonnis van de rechter.
Een authentieke akte is de tegenhanger van de onderhandse akte, die iedereen kan opmaken. Die noemen we dan vaak overeenkomst of contract.