Authentieke akte

Een akte is pas authentiek als die door een daartoe bevoegde ambtenaar is opgemaakt. Dit kan een notaris of ambtenaar (van de burgerlijke stand) zijn. Die krijgt daarmee hetzelfde gewicht als een vonnis van de rechter.

De tegenhanger van de authentieke akte is een onderhandse akte. Die kan iedereen opmaken. Dit wordt in de volksmond ook wel een overeenkomst of contract genoemd.