Ontslagverbod ziekte

Er geldt een ontslagverbod bij ziekte. Het arbeidsrecht kent diverse ontslagverboden. Zo is het verboden om een medewerker te ontslaan tijdens ziekte. Het verbod geldt vanaf de ziekmelding gedurende de eerste twee jaar van de ziekte. Een uitzondering is als de werkgever al ontslag had aangevraagd voor de werknemer zich ziek had gemeld.