Opeisbaarheid

Opeisbaarheid betekent dat een recht kan worden opgeëist. Niet elk recht is direct opeisbaar. Bijvoorbeeld het recht op een erfenis of schenking dat kan worden opgeëist door een erfgenaam of begiftigde. Je hebt niet meteen recht op ontvangst. Ook niet als je een erfgenaam bent of als begiftigde bent aangewezen in een schenkingsakte. Bij een wederkerige overeenkomst is de betaling meestal opeisbaar na levering of uitvoering. Over het moment kun je dus afspraken maken.