Opeisbaarheid

Opeisbaarheid betekent dat een recht kan worden opgeëist. Niet elk recht is namelijk direct opeisbaar. Bijvoorbeeld het recht op een erfenis of schenking kan worden opgeëist door de erfgenaam of de begiftigde. Je hebt niet meteen recht op ontvangst van een erfenis of schenking. Ook niet als je een erfgenaam bent of als begiftigde bent aangewezen in een schenkingsakte.
Bij een wederkerige overeenkomst is de betaling meestal opeisbaar na levering of uitvoering. Je kan over het moment van opeisbaarheid dus afspraken maken.