Erfenis

Een erfenis bevat alles wat er bij overlijden van iemand (de erflater) aan goederen en schulden aanwezig is. Bijv. bezittingen, zoals een huis, auto, inboedel en banktegoeden. Maar dus ook de schulden, zoals de hypotheek en de schuld van een creditcard of de schuld aan de belastingen. En natuurlijk de begrafenis- of crematiekosten. Een ander woord is nalatenschap. Over een positief saldo betaalt een erfgenaam erfbelasting.