Erfgenaam

De erfgenaam is iemand die iets erft. In de wet staan wie je erfgenamen zijn. Je kunt dat ook zelf bepalen door een testament te maken. Daarin kan je dan zelf erfgenamen opnemen. Je kan dan ook erfgenamen onterven.