Erfgenaam

Een erfgenaam is iemand die iets erft. In de wet staan wie je erfgenamen zijn. Je kunt dat ook zelf bepalen door een testament te maken. Daarin kan je dan zelf erfgenamen opnemen. Je kan die dan ook onterven.