Portretrecht

Het portretrecht maakt onderdeel uit van het auteursrecht. Het is het specifieke recht van iemand die herkenbaar is afgebeeld zich daartegen te verzetten. Deze persoon moet een redelijk belang hebben om zich hierop te beroepen. Dat kan in de aard van het portret liggen, of een zakelijk belang zijn.

Je kan meer lezen over portretrecht op Wikipedia