Auteursrecht

De Auteurswet 1912 beschermt schrijvers en ontwerpers voor misbruik van een auteursrechtelijk werk. Als je iets origineels maakt zoals een tekst, tekening, ontwerp of foto heb je daarop automatisch auteursrecht. Omdat jij dat recht hebt mag jij bepalen wat daarmee gebeurt. Als iemand dat zonder jouw toestemming kopieert en misbruikt, dan kan je daar wat aan doen.

In Europa ontstaat auteursrecht zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. Er is dus geen registratie nodig. Doordat jij een tekst schrijft, grafisch ontwerp maakt of iets anders origineels publiceert heb jij daarop auteursrecht. Die rechten komen jou toe als maker. Je hebt het recht om je te verzetten tegen het kopiëren van jouw werk. Je mag je ook verzetten tegen aantasting daarvan.

Soms is plagiaat niet direct duidelijk, maar vaak ook wel. Dan zijn delen van jouw boek of website gekopieerd. Het auteursrecht in formele zin is het recht van een maker om zelf te mogen bepalen wat er met zijn werk gebeurd. Dat houdt ook het krijgen van een vergoeding in. In de volksmond wordt met auteursrecht ook de vergoeding aangeduid die iemand krijgt.