Pro Deo

Pro Deo betekent dat een advocaat gratis rechtsbijstand geeft. Dat is meestal voor onvermogende rechtzoekenden. Een pro deo advocaat werkt niet op basis van een uurtarief, maar een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand).

Voor een pro deo advocaat is de klant alleen een eigen bijdrage verschuldigd die afhankelijk is van de hoogte van het inkomen en vermogen. De overheid betaalt dan de rest van de kosten van de pro deo advocaat. Lees meer over toevoegingen op de website van Raad voor Rechtsbijstand www.rvr.org.

Pro do betekent letterlijk ‘voor God’.