Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die tot jou te herleiden zijn. Op zich is een naam tot iemand te herleiden. Denk bijv. aan Jan Jansen. Punt is dat er natuurlijk meer van zijn, maar de naam Jan Jansen in combinatie met een adres of BSN-nummer maakt dat iemand identificeerbaar is. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Deze vallen onder jouw privacy.

Op grond van de AVG kun je aan een organisatie vragen welke gegevens ze van jou bewaren. Je kunt ze ook vragen om die te verwijderen. Zie hiervoor de verzoeken tot inzage en verwijdering. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen reguliere en bijzondere persoonsgegevens. Om je een idee te geven hebben we de belangrijkste op een rij gezet.

Reguliere persoonsgegevens Bijzondere persoonsgegevens
Naw-gegevens Etniciteit
Leeftijd Godsdienst of Levensovertuiging
Klantnummer Politieke voorkeur
Telefoonnummer Seksuele voorkeur
E-mailadres Gezondheid
IBAN-nummer Biometrische gegevens
IP-adres Genetische gegevens
Videobeelden BSN-nummer

Persoonsgegevens bevatten unieke gegevens over een persoon. Dit kan op zichzelf zijn, of in combinatie met elkaar. De bijzondere persoonsgegevens zijn in de wet extra beschermd, omdat ze gevoelige informatie over iemand (kunnen) bevatten. Daarom geldt voor alle organisaties dat het verboden is om ze te verwerken, tenzij er een wettelijke uitzondering is.

Meer informatie vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hier kun je ook datalekken melden en een privacyklacht indienen als een organisatie zich niet aan de AVG-regels houdt. Voor bedrijven, stichtingen en verenigingen hebben wij hieronder modellen beschikbaar om je organisatie AVG-proof te maken.