Echtgenoot

Een echtgenoot is iemand waarmee een ander wettelijk is getrouwd. Dit kan onder huwelijksvoorwaarden of in gemeenschap van goederen. Regels voor echtgenoten gelden ook voor een geregistreerd partnerschap. Tussen echtgenoten zijn er rechten en plichten, zoals getrouwheid en het verlenen van hulp en bijstand. In een huwelijk is het niet verplicht om samen te wonen.