Sociaal plan

Een sociaal plan is een plan in het kader van een reorganisatie. Dat plan is afgesloten tussen de werkgever en één of meerdere vakbonden. Het kan ook tot stand komen tussen de ondernemingsraad en de werkgever. Ook kan de werkgever er eenzijdig toe overgaan om een sociaal plan aan de werknemers aan te bieden. In dat laatste geval heeft het sociaal plan geen juridische status en is het slechts een eenzijdig aanbod.