Stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur heeft tot taak de doelstellingen en de organisatie van de stichting vorm te geven. Zij vertegenwoordigt de stichting in het maatschappelijk leven.
De taken en de bevoegdheden van het stichtingsbestuur staan omschreven in de statuten. Voor bijvoorbeeld de koop of verkoop van onroerend goed moet dit nadrukkelijk in de statuten zijn opgenomen als bevoegdheid. 
Een stichtingsbestuur regelt haar eigen opvolging. Nieuwe bestuursleden worden benoemd door het bestuur. De looptijd van hun bestuursfuncties is opgenomen in de statuten.