Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN)

Het RSIN is een uniek nummer dat iedere rechtspersoon krijgt. Een eenmanszaak is geen rechtspersoon en heeft dus ook geen RSIN. Het nummer kan je vinden in het handelsregister. Het unieke nummer wordt gebruikt voor de koppeling van overheidsbestanden. De Belastingdienst gebruikt het nummer om andere unieke nummers zoals het BTW nummer en het LB nummer samen te stellen.

Goede Doelen

Bij Goede Doelen moet je het RSIN gebruiken bij schenkingen, legaten en erfstellingen. Op die manier kan De Belastingdienst dan het betreffende goede doel terugvinden. Het is praktisch om het nummer ook op je website te zetten.