Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte

De Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte regelt onder andere de organisatie, bevoegdheden en taken van de huurcommissie. Hierin staan regels over de samenstelling en leden van de huurcommissie en over welke huurgeschillen de huurcommissie een uitspraak kan doen. Maar ook regels over de procedure bij de huurcommissie.

Soms kan je nog de wet op de huurcommissies en de huurprijzenwet tegenkomen. Die wetten zijn al in 2003 vervallen. De uitvoeringswet huurprijzen woonruimte is hiervoor in de plaats gekomen.