Goed huurderschap

Goed huurderschap betekent dat een huurder zich als een goed huurder moet gedragen. Met andere woorden moet die voor het gehuurde zorgen. Dit is een wettelijke en algemene bepaling die voor alle soorten huur geldt.

Voorbeelden van slecht huurderschap zijn handelen in strijd met de wet of het veroorzaken van overlast. Ook het verlaten van een huurwoning of bedrijfsruimte en er nooit meer naar omkijken, met het risico op krakers of waardevermindering tot gevolg. Denk ook aan zonder toestemming onderverhuren.

Waarom is goed huurderschap van belang? Handelen in strijd met goed huurderschap geeft de verhuurder allerlei rechten. Zoals het recht om schadevergoeding te eisen van de huurder, maar bijvoorbeeld ook opzegging of ontbinding van het huurcontract. Download onze brief opzeggen door verhuurder.