Nietig

Een nietige rechtshandeling bestaat volgens de wet niet. De wet is hier heel strikt in. Een handeling die nietig is, heeft dus geen gevolgen. Het gaat hier om handelingen in strijd met de openbare orde of de goede zeden. Zo zijn huwelijksvoorwaarden die niet bij de notaris zijn gemaakt nietig. Er kan dan geen beroep op worden gedaan door de betrokken partijen en ook anderen (zoals schuldeisers) hoeven er geen rekening te houden. Nietig moet worden onderscheiden van vernietigbaar. Een vernietigbare rechtshandeling is namelijk geldig totdat die wordt vernietigd.