Verjaring

Kalender

Verjaring is het geval waarin het niet meer mogelijk is om een vordering (een aanspraak of recht) af te dwingen via de rechter, omdat er een bepaalde tijd is verstreken. Een verjaarde vordering hoeft de schuldenaar niet meer te betalen, maar mag dat nog wel. Verjaring kan je “stuiten”. Dat doe je door duidelijk te maken dat je de vordering nog steeds hebt lopen.

Zo vervalt het recht op de legitieme portie vijf jaar na het overlijden van de erflater. Het recht op de som ineens vervalt na verloop van één jaar na het overlijden van de erflater.

Een lopende verjaring kan worden tegengegaan door het instellen van een eis bij de rechter.

Als je door tijdsverloop eigenaar bent geworden van iets dan kan je voor de zekerheid een akte van verjaring laten opstellen bij de notaris. Bijvoorbeeld door het twintig jaar bezitten van een stuk grond van de buurman.

Lees meer over verjaring op Wikipedia.