Verjaring

Geval waarin het niet meer mogelijk is om een vordering (aanspraak of recht) af te dwingen bij de rechter, omdat een bepaalde periode verstreken is. Een verjaarde vordering hoeft de schuldenaar niet meer te betalen. Dit kan worden tegengegaan door het vroegtijdig instellen van een eis bij de rechter.

Als je door tijdsverloop eigenaar bent geworden, kun je voor de zekerheid een akte van verjaring door een notaris laten opstellen. Bijv. door het twintig jaar bezitten van een stuk grond van je buurman. Gebruik onze modelbrief verjaring stuiten.