Clausule

De clausule is een ander woord voor bepaling of artikel in een overeenkomst een wet of een ambtelijk stuk. Het is een ander woord voor een beding. Een clausule kan ook uit een aantal artikelen bestaan die samen een bepaald doel moeten bereiken.