Vrijheid van godsdienst

De vrijheid van godsdienst en levensovertuiging is een grondrecht dat is vastgelegd in artikel 6 van de Grondwet. Iedereen mag (samen of alleen) een godsdienst of levensovertuiging kiezen en laten zien. Bijv. door het oprichten van een kerkgenootschap, vereniging of stichting voor jouw religieuze gemeenschap of activiteiten.

De rechter kan in sommige gevallen op verzoek van het Openbaar Ministerie een kerkgenootschap of andere rechtspersoon verbieden en ontbinden. Bijvoorbeeld wegens strafbare of andere activiteiten die in strijd zijn met de openbare orde (normen in de maatschappij).