Vereniging

Een vereniging is  meestal een rechtspersoon die leden heeft en is opgericht met een bepaald doel dat in de statuten is vermeld. Er zijn twee soorten verenigingen, namelijk eentje die bij notariële akte kan worden opgericht. De andere die niet is opgericht bij de notaris noem je een informele vereniging. Dat is ook geen rechtspersoon. Als statuten niet in een notariële akte zijn vastgelegd, kan dit grote (financiële) gevolgen hebben voor de bestuursleden. De leden van een vereniging betalen contributie.

Doel van een vereniging

Het doel van een vereniging kan van alles zijn, samen sporten, iets organiseren, politiek bedrijven, uitstapjes organiseren, verzamelen, motor rijden. De vrijheid van vereniging is in Nederland opgenomen in de Grondwet.