Arbeidsrecht

Is een ontslag in strijd met een ontslagverbod geldig?

“Is een ontslag in strijd met een ontslagverbod geldig?” Ja, die is geldig maar wel vernietigbaar. De werknemer kan het ontslag laten vernietigen door de kantonrechter. Als de rechter het ontslag vernietigt, is de werknemer achteraf nooit ontslagen geweest.

Geldig, maar vernietigbaar

Een ontslag van een arbeidsovereenkomst in strijd met een ontslagverbod, zoals bij de eerste 2 jaar van ziekte of bij zwangerschap, is gewoon geldig. Op dat moment is de werknemer dus ontslagen. Maar het ontslag is wel vernietigbaar.

Als de rechter het ontslag vernietigt, heeft het nooit plaatsgevonden. Dat heeft tot gevolg dat de werkgever de werknemer nog in dienst heeft. Dat wil ook zeggen dat het salaris doorbetaald had moeten worden. Te laat betaald salaris zal verhoogd worden met wettelijke rente en mogelijk met de arbeidsrechtelijke vertragingsgrente.

Geldig ontslag vernietigen

De werknemer kan ervoor kiezen om het ontslag aan te vechten bij de kantonrechter. Op verzoek van de werknemer kan de kantonrechter het ontslag vernietigen. De werknemer heeft twee maanden de tijd om dit ontslag aan te vechten. Als de werknemer het ontslag niet op tijd laat vernietigen, dan wordt het ontslag als terecht beschouwd.

Ontslagverbod niet van toepassing

Soms kan je een ontslag in strijd met een ontslagverbod niet vernietigen, omdat de ontslagverboden niet gelden. Zo geldt geen ontslagverbod als de werknemer:

  • Schriftelijk akkoord gaat met het ontslag (en er niet binnen 14 dagen op terugkomt);
  • In de proeftijd zit;
  • Op staande voet wordt ontslagen;
  • De AOW-leeftijd bereikt;
  • De werkgever failliet gaat en de curator opzegt.

Bij een ontslagverbod wegens een bepaalde situatie kan het ontslag ook stand houden. Een ontslagverbod wegens is bijvoorbeeld dat je een OR-lid niet mag ontslaan. De werkgever mag dat niet doen, omdat de werknemer lid is van de OR. Maar de werkgever kan wel ontslaan om andere redenen, zoals een verstoorde arbeidsverhouding.

Ontslag na twee jaar ziekte

Als je een langdurig zieke werknemer in dienst hebt, dan kan je die na twee jaar ontslaan. In die periode van twee jaar zijn de werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor de re-integratie. Hoe werkt dat met een langdurig zieke werknemer? Op onze website staat een artikel over hoe om te gaan met een langdurig zieke werknemer.