Belastingrecht

In beroep tegen afwijzing bezwaar OZB-aanslag

“Kan ik in beroep gaan tegen een OZB-aanslag? Ja, je kunt in beroep gaan tegen de beslissing op jouw bezwaarschrift tegen de vastgestelde WOZ-waarde of onroerendezaakbelasting. Het beroep moet je binnen zes weken na de beslissing van de gemeente indienen bij de rechtbank.

Beroep tegen bezwaarschrift

Als je bezwaren hebt tegen de vastgestelde WOZ-waarde of onroerendezaakbelasting moet je eerst een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Als de gemeente jouw bezwaar afwijst, dan kan je overwegen om daartegen in beroep te gaan. Dat doe je bij de rechtbank. Gebruik daarvoor ons model Beroepschrift OZB. Als de rechter het met jou eens is, kan de rechter de waarde van het onroerend goed lager vaststellen.

Beroepstermijn bezwaarschrift

Het beroep moet je binnen zes weken na de beslissing van de gemeente indienen. Als je niet op tijd jouw beroep instelt, dan ben je niet-ontvankelijk. De rechter zal jouw beroepschrift dan niet inhoudelijk behandelen.

Hoger beroep

Ben je het ook niet eens met de uitspraak van de rechtbank op jouw beroepschrift? Dan kan je nog in hoger beroep gaan bij de belastingkamer van het Gerechtshof. In de uitspraak van de gemeente of rechtbank vindt je informatie om in (hoger) beroep te gaan. Kijk voor meer informatie ook op rechtspraak.nl.