Wonen, Bedrijfspand en bedrijfsactiva

Hoe kan ik de WOZ waarde controleren?

Kan ik de WOZ waarde controleren?

Je kan de WOZ waarde van je woning of bedrijfspand controleren. Dat is ook heel belangrijk omdat een aantal andere belastingen deze vastgestelde waarde gebruiken. Dat controleren kan je op verschillende manieren doen.

WOZ waarde controleren

Er zijn verschillende manieren om de WOZ waarde te controleren of te vergelijken met andere objecten:

Optie 1. WOZ waarde gratis inzien via het WOZ-waardeloket

Je kunt de WOZ waarde van jouw object, maar ook van objecten van anderen, inzien via het WOZ-waardeloket. De waarde van onroerende zaken is voor iedereen openbaar via dat loket. Het kan voorkomen dat jouw gemeente nog niet op het WOZ-waardeloket is aangesloten. Vraag in dat geval bij de gemeente na hoe zij de openbare WOZ waarde gegevens verstrekt.

Optie 2. Taxatieverslag opvragen bij de gemeente

De gemeente bepaalt de WOZ waarde aan de hand van een taxatie. Die taxatie komt in een taxatieverslag te staan. Dat verslag kan je bij de gemeente opvragen. Soms zit het taxatieverslag ook als bijlage bij de WOZ of OZB aanslag.

Optie 3. WOZ waarden van woningen vergelijken via het Kadaster

Via de koopsominformatie van het Kadaster kan je informatie opvragen over de aankoopprijs van een woning of andere woningen. Met die informatie kan je de WOZ waarde van jouw woning vergelijken met de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen.

Niet eens met WOZ waarde?

Ben je het niet eens met de vastgestelde WOZ waarde? Dan kan je bezwaar maken tegen de WOZ waarde die de gemeente heeft vastgesteld. Gebruik voor het maken bezwaar ons gratis model bezwaarschrift tegen aanslag OZB of model bezwaarschrift tegen aanslag OZB waarde WOZ particulieren. Op onze site vindt je ook een gratis model bezwaarschrift tegen aanslag WOZ voor ondernemingen.

Wil je meer weten over hoe een gemeente de WOZ waarde moet vaststellen? Kijk dan op de site van de Waarderingskamer.

Terug naar overzicht