Belastingrecht

Hoe kan ik de WOZ-waarde controleren?

“Kan ik de WOZ-waarde controleren?” Je kan de waarde van je woning of bedrijfspand zelf controleren. Dat is ook heel belangrijk, omdat een aantal belastingen deze vastgestelde waarde gebruiken.

Zelf je WOZ-waarde controleren

Er zijn verschillende manieren om de WOZ-waarde te controleren of te vergelijken met andere objecten:

Optie 1. Gratis inzien via het WOZ-waardeloket

Je kunt de waarde van jouw object, maar ook van objecten van anderen, inzien via het WOZ-waardeloket. De waarde van onroerende zaken is voor iedereen openbaar via dat loket. Het kan voorkomen dat jouw gemeente nog niet op het WOZ-waardeloket is aangesloten. Vraag in dat geval bij de gemeente na hoe zij de openbare gegevens verstrekt.

Optie 2. Taxatieverslag opvragen bij de gemeente

De gemeente bepaalt de waarde aan de hand van een taxatie. Die taxatie komt in een taxatieverslag te staan. Dat verslag kan je bij de gemeente opvragen. Soms zit het taxatieverslag ook als bijlage bij de WOZ of OZB aanslag.

Optie 3. Waardes vergelijken via het Kadaster

Via de koopsominformatie van het Kadaster kan je informatie opvragen over de aankoopprijs van een woning of andere woningen. Met die informatie kan je de waarde van jouw woning vergelijken met de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen.

Niet eens met de vaststelling?

Ben je het niet eens met de vastgestelde waarde? Dan kan je bezwaar maken bij jouw gemeente. Hierbij kun je gebruik maken van ons bezwaarschrift WOZ-waarde. Voor meer informatie kun je ook op de website van de Waarderingskamer kijken.

Gerelateerde artikelen