Weblog

Welke dagen tellen mee bij bedenktijd consumentenkoop?

“Hoe reken je de bedenktijd uit?” Voor de bedenktijd bij een consumentenkoop tellen alle dagen mee, behalve als de laatste dag in het weekend is of een feestdag.

Kalenderdagen, weekends of feestdagen en bedenktijd

Als consument heb je bij de aankoop van een product recht op een bedenktijd of herroepingstermijn van minimaal 14 dagen. Dit recht geldt alleen voor een consumentenkoop. Dat ontbindingsrecht heb je bovendien alleen bij een internetaankoop (koop op afstand) of bij een koop buiten een verkoopruimte (colportage of deur tot deur verkoop). Binnen die tijd mag je als koper zonder opgaaf van reden de koop terugdraaien. Bij een koop in een (fysieke) winkel gelden deze regels niet. Lees er hier meer over.

Kalenderdagen

De bedenktijd duurt standaard 14 kalenderdagen, tenzij de verkoper jou een langere termijn heeft gegund of jou niet of onvoldoende heeft geïnformeerd. In dat laatste geval geldt een herroepingstermijn van 12 maanden of begint de termijn van 14 dagen pas te lopen als de verkoper jou voldoende informatie geeft.

Vanaf wanneer moet je beginnen met tellen? De termijn gaat in op de dag na de dag waarop je het product hebt ontvangen. Dat is dus wanneer het bij jou is bezorgd door de pakket- of postbezorger. Bestaat de bestelling uit verschillende producten, bijvoorbeeld een broek en een jas, dan gaat de bedenktijd pas in bij ontvangst van het laatste product. Heb je het product opgehaald bij een afhaalpunt, dan moet je zelf de periode uitrekenen.

De 14 dagen termijn werkt als volgt. Als je bijvoorbeeld op 1 maart een product binnen hebt gekregen, dan heb je tot 15 maart om 12 uur ’s nachts de tijd om de overeenkomst te ontbinden. Bij de die twee weken tellen dus niet alleen werkdagen mee, maar ook weekeinden tellen mee. Let op: de eerste dag telt dus niet mee.

Feestdagen

Feestdagen die plaatsvinden binnen de bedenktijd tellen ook mee bij de 14 dagen termijn. De verkoper is niet verplicht om feestdagen uit te zonderen van de bedenktijd, maar kan dat wel.

Einde bedenktijd in weekend of feestdag

Maar als de bedenktijd eindigt op een zaterdag, zondag of feestdag, dan geldt een andere regel. In dat geval eindigt de deze termijn pas om 12 uur ’s nachts van de volgende dag. Je hebt in dat geval dus nog de hele volgende dag tot 12 uur ’s nachts de tijd om de koop te ontbinden.

Hoe ontbinden binnen bedenktijd?

Je moet uiterlijk op de laatste dag van deze periode jouw ontbindingsverklaring versturen naar de verkoper. Je kunt de overeenkomst ontbinden door het invullen en opsturen van een modelformulier dat de verkoper verplicht heeft meegegeven.

In plaats daarvan kan je ook een brief of e-mail sturen naar de verkoper. Je geeft daarin dan duidelijk aan dat je de koopovereenkomst wilt ontbinden, je het product retour stuurt en dat je aankoopbedrag terug wilt. Je vermeldt ook alle relevante informatie over de aankoop. De reden voor ontbinding hoef je niet te vermelden. Het is verstandig om schriftelijk of per e-mail te ontbinden, omdat je moet kunnen bewijzen dat je binnen de bedenktijd hebt ontbonden. Wij hebben hiervoor drie modelbrieven gemaakt:

Let wel op: je moet binnen 14 dagen nadat je de koop binnen de bedenktijd ongedaan hebt gemaakt ook het product terugsturen naar de verkoper.

Terug naar overzicht