Arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomst opzeggen vóór proeftijd of eerste werkdag?

“Kan ik een arbeidsovereenkomst opzeggen voor die is begonnen?” Ja dat kan, maar alleen als er een proeftijd is overeengekomen. Je kan dan opzeggen voor die proeftijd is verstreken, dus ook voor de eerste werkdag. Is er nadrukkelijk geen proeftijd overeengekomen, dan kan je niet zonder meer opzeggen.

Opzeggen arbeidsovereenkomst vóór eerste werkdag

De werkgever en werknemer mogen tussen hen gesloten arbeidsovereenkomst altijd opzeggen tijdens de proeftijd. Maar mag de arbeidsovereenkomst ook worden opgezegd vóór aanvang van de proeftijd en dus de eerste werkdag?

Proeftijdbeding in arbeidsovereenkomst

De werkgever en werknemer kunnen een proeftijdbeding opnemen in de arbeidsovereenkomst. Dat houdt in dat partijen de arbeidsovereenkomst binnen een bepaalde periode (de proeftijd) op elk moment en onmiddellijk mogen opzeggen.

Opzeggen vóór proeftijd

De wet bepaalt in artikel 7:676 van het Burgerlijk Wetboek over opzegging tijdens de proeftijd: “Indien een proeftijd is bedongen, is ieder der partijen, zolang die tijd niet is verstreken, bevoegd de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.”

Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst vóór het begin van de proeftijd en dus vóór de eerste werkdag mag worden opgezegd. Een redelijke opzeggingsgrond is daarbij niet nodig. Zowel de werkgever als de werknemer zijn bevoegd om op te zeggen. Partijen hoeven dus niet te wachten tot de eerste werkdag om de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Hoewel het vreemd is dat de arbeidsovereenkomst vóór de proeftijd kan worden opgezegd, is dit bewust zo bepaald. Dat heeft te maken met de contractsvrijheid. De werkgever is niet verplicht om de werknemer een reële kans te geven om te laten zien wat hij of zij kan.

Brief aan Werknemer Ontslag Voor Proeftijd

 2,00 excl. btw

Regels bij opzegging vóór proeftijd

Bij opzegging vóór de proeftijd geldt hetzelfde als bij opzegging tijdens de proeftijd. De arbeidsovereenkomst eindigt dan zonder opzegtermijn. Ook kan daarbij geen sprake zijn van een kennelijk onredelijke opzegging die recht op een schadevergoeding zou kunnen geven. Vernietiging en herstel van de arbeidsovereenkomst zijn in dat geval niet mogelijk. Ook zijn vele opzegverboden niet van toepassing op de opzegging.

De opzegging mag echter geen misbruik van de opzegbevoegdheid zijn, omdat die opzegging dan in strijd is met het goed werkgeverschap of goed werknemerschap. Je mag de arbeidsovereenkomst dus niet (ook niet vóór het begin van de proeftijd) opzeggen vanwege bijvoorbeeld discriminatie. De benadeelde partij kan dan eventueel schadevergoeding eisen, in plaats van bijvoorbeeld herstel van de arbeidsovereenkomst. Opzegging tijdens de proeftijd is echter slechts in uitzonderlijke omstandigheden in strijd met goed werkgeverschap of goed werknemerschap.

Zie voor een praktijkvoorbeeld deze uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland. In die procedure eist de werknemer tevergeefs een schadevergoeding vanwege een opzegging vóór het begin van de proeftijd.

Hoe opzeggen

Opzegging vóór de proeftijd kan zowel schriftelijk als mondeling. Het is verstandig om dit schriftelijk te doen. Daarmee voorkom je dat er onduidelijkheid of een discussie kan ontstaan over of en wanneer er is opgezegd. Met een brief heb je bewijs dat de arbeidsovereenkomst inderdaad is opgezegd. Gebruik als werkgever voor een schriftelijke opzegging binnen de proeftijd (dus niet ervoor) onze brief ontslag binnen proeftijd.