Weblog

Zekerheid bij financiën

Zekerheid bij Financiën

Vraag: “Wat kan ik doen om mijn risico te verlagen als ik geld uitleen?” Er zijn veel mogelijkheden om extra zekerheden in te bouwen als je geld uitleent. Je kan extra garanties vragen, zaken laten verpanden of soms eigendom in een bedrijf terug vragen.

Zaken doen gaat gepaard met risico’s. De risico’s kunnen worden beperkt met overeenkomsten. Dat noem je het verkrijgen van zekerheid. Overeenkomsten kunnen bepaalde zekerheden bieden. Zo kan er ter zekerheid van een geldlening of krediet een verpanding worden afgesproken. Ook kan een ander persoon zekerheid bieden voor de schuld, dat kan een bank of een andere kredietwaardige partij zijn. Je kunt deze zekerheid ook inbouwen bij leningen tussen personen, bijvoorbeeld als je geld uitleent aan familie of vrienden.

Verpanding als zekerheid

Als zekerheid bij een geldlening kun je een overeenkomst sluiten die jou als geldgever een zogeheten pandrecht geeft. Wordt de overeenkomst niet nagekomen dan is verpanding een sterk recht. Bij verpanding krijgt de pandhouder de goederen of vorderingen die zijn verpand. Het pandrecht gaat voor de andere schuldeisers in bijvoorbeeld een faillissement.

In principe is alles vatbaar voor verpanding. Vaak heeft de bank het pandrecht. Je zag dat bij grote faillissementen, zoals dat van V&D. De banken hadden recht op alle winkelvoorraden. Alle verkoopopbrengsten gingen dus naar de bank. Lees ook wat je moet doen als je te maken krijgt met een faillissement.

Modelaktes voor verpanding

Er zijn veel verschillende overeenkomsten van verpanding. Je moet namelijk bij een verpanding altijd zo duidelijk mogelijk opschrijven wat er exact wordt verpand. Dan kan je daar later geen discussie over hebben. Je kunt bijvoorbeeld de volgende zaken verpanden:

  • Bedrijfsinventaris: de hele inventaris is verpand. Dit wordt veel gebruikt bij winkels en horeca.
  • Bedrijfsvoorraden: aanwezige voorraden zijn overgedragen.
  • Belastingteruggave: een toekomstige belastingteruggave is voor de schuldeiser.
  • Roerende goederen: een specifieke lijst van goederen is in zekerheid gegeven.
  • Bestaande en toekomstige vorderingen: de vorderingen die nu bestaan of nog zullen gaan ontstaan voor de levering van goederen of diensten zijn overgedragen.

Er zijn nog enkele die minder vaak voorkomen. Op onze website kun je kiezen uit 13 pandaktes.

Zekerheid door borgstelling

Bij een borgstelling haal je een extra partij bij de lening. Er staat een derde kredietwaardige partij borg voor de schuld. Betaalt de schuldenaar niet, dan zal de borg de schuld betalen. Het is niet ongebruikelijk dat een borg een vergoeding krijgt voor het borg staan. De borg loopt immers ook een risico.

Een veelvoorkomende vorm is die waarbij de directeur/eigenaar van een BV zich borg stelt voor de schulden van zijn bedrijf. Ook bij particulieren komt een borgstelling regelmatig voor. Zo staan ouders vaak borg voor hun kinderen. Je kunt hier onze borgstellingsovereenkomst downloaden.