Toont alle 7 resultaten

Overeenkomst Kwijtschelding Schuld

7,95

Modelovereenkomst kwijtschelding schuld. Er zijn veel redenen om een schuld kwijt te schelden. Bijvoorbeeld omdat het je kinderen zijn en je jaarlijks een stukje schuld kwijtscheldt. Of je weet zeker dat de schuld nooit meer betaald gaat worden. In alle gevallen regel je met een contract dat duidelijk is wat de bedoeling is. Zo voorkom je later conflicten.

Schenkingsovereenkomst

8,95

Een model schenkingsovereenkomst. De schenking van geld bij een onderhandse akte, een contract dat je zelf opstelt en dus niet bij een dure notaris. Doel van het vastleggen is duidelijk te maken welk bedrag geschonken wordt en hoe dit betaald wordt. Dit contract dient ook als bewijs voor de Belastingdienst.

Schenkingsovereenkomst Eigen Woning

12,95

Overeenkomst om geld te schenken gebruikmakend van verruimde vrijstelling voor de eigen woning. Je kan een fors bedrag belastingvrij schenken. Je hebt dan wel een goed contract nodig. Je moet bijvoorbeeld regelen dat het geld terugkomt als het niet aan de eigen woning is besteed. Dan heb je namelijk ten onrechte gebruik gemaakt van de vrijstelling. Je regelt dat eenvoudig met dit contract.

Schenkingsovereenkomst Goederen

12,95

Zeker bij het schenken van waardevolle goederen of grote geldbedragen kan je dat beter vastleggen in een contract. Dan is voor beide (en voor anderen) duidelijk dat er een schenking was, wanneer die plaats vond en onder welke voorwaarden.

Periodieke Schenkingsovereenkomst

14,95

Schenkingen aan goed doel die minimaal 5 jaar achter elkaar plaatsvinden zijn aftrekbaar van de belasting. Voorwaarde is wel dat je die vastlegt in een periodieke schenkingsovereenkomst. Dit model biedt je extra zekerheden, zoals onverwachte situaties waarin je de schenking terug kunt draaien.

Schenkingsovereenkomst Ouder-Kind

12,95

Een schenkingsovereenkomst. Voor ouders die hun kinderen eenmalig een extra grote schenking willen geven. De ouders maken gebruik van de fiscale vrijstelling die er is om geld aan hun kinderen te geven. Een overeenkomst om deze schenking goed te regelen.

Leningsovereenkomst na Schenking

14,95

Deze overeenkomst is gemaakt om geld te schenken en daarbij gebruik te maken van vrijstellingen die er bestaan voor schenkingen. Omdat je het geld niet direct kan missen leen je het ook direct weer terug. Over de schuld betaal je jaarlijks rente. Dat leg je goed vast met deze overeenkomst.