Achtergesteld

Achtergesteld is een begrip dat meestal in combinatie met een geldlening in gebruik is. De lening is dan tweede in rij. Normaal zijn alle lenigen en vorderingen gelijk. Is er dan te weinig geld, bij financiële problemen, dan krijgt iedereen een evenredig deel. Bij een achtergestelde vordering is dat anders. Die komt pas aan bod als alle andere schuldeisers al zijn betaald.
De achtergestelde lening is daarmee een tussenvorm tussen vreemd kapitaal en eigen vermogen. Je kan iedere vordering achterstellen, een lening, een leverancier, het moet wel schriftelijk.