Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid wil zeggen dat je op medische gronden naar objectieve maatstaven gemeten niet kan of mag werken.  De in aanmerking komende arbeid zal vaak passende arbeid zijn.

De eerste twee jaar is de passende arbeid bij je werkgever, althans als je in loondienst bent. Daarna pas krijg je recht op een WIA-uitkering. Ook dan is er een toets of je niet in staat bent om passende arbeid te verrichten. Als werkgever kun je hier onze brief aan werknemer ontslag na twee jaar ziekte downloaden.