Verpanding

Een verpanding is de rechtshandeling waarmee een pandrecht ontstaat. Dit is dus de handeling waarmee de pandgever een pandrecht, dus een beperkt recht, vestigt op zijn of haar goederen ten behoeve van de pandhouder.

Alle goederen kunnen worden verpand, behalve onroerende zaken en registergoederen (zoals grond, gebouwen en schepen). Verpanding van inventaris en vorderingen komt vaak voor als zekerheid tot terugbetaling van een (zakelijke) geldlening.

De manier waarop je een pandrecht vestigt hangt af van waarop je een pandrecht wilt vestigen. Voor een stil pandrecht of het in pand geven van vorderingen is in ieder geval altijd een pandakte nodig. Je hoeft daarvoor echter niet altijd naar de notaris.

Je vindt de model pandaktes op de site door te zoeken op het woord ”verpanding”.