Beding

Een beding is een bepaling of artikel in een overeenkomst of akte. Ook wel een clausule. Een beding kan een recht of een verplichting voor een contractspartij laten ontstaan. Bijvoorbeeld een concurrentiebeding of relatiebeding in een arbeidsovereenkomst. Je kan ook een boetebeding opnemen.

Heb je een specifieke overeenkomst nodig? Kijk dan op onze site. Onze modelovereenkomsten zijn voorzien van de bij die overeenkomsten belangrijkste bedingen.