Rechtskeuze

Rechtskeuze, ook wel rechtskeuzebeding, is een bepaling in een overeenkomst waarmee je verklaart welk recht van toepassing is. Dit herken je door de standaardformulering: ‘’op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing’’. Een rechtskeuze is vooral van belang bij situaties met internationale aspecten. Bijvoorbeeld wanneer de betrokkenen verschillende nationaliteiten hebben of buiten Nederland wonen. Door het opnemen van een dergelijk beding voorkom je problemen met buitenlands recht.

Lees ons artikel: wat is forumkeuze?