Contributie

Contributie betekent letterlijk bijdrage. Bij verenigingen is dat het lidmaatschapsgeld. Dit is de bijdrage die de leden aan de vereniging moeten betalen. In een contributieregeling kun je de regels vastleggen. Denk aan de hoogte en of die voor iedereen gelijk is en wanneer er betaald moet zijn. Op onze website kun je een brief om een lid van een vereniging te royeren downloaden als die weigert te betalen.