Contributie

Geld schenken lenen

Contributie is letterlijk de bijdrage. Bij verenigingen is het lidmaatschapsgeld. De contributie is de bijdrage die de leden aan de vereniging moeten betalen. In een contributieregeling kan je de regels vastleggen. Denk aan de hoogte en of die voor iedereen gelijk is en wanneer er betaald moet zijn.