Debiteur

De debiteur is ander woord voor schuldenaar. Een debiteur is dus iemand die een schuld bezit en moet betalen aan de crediteur ofwel schuldeiser. Een voorbeeld van een debiteur is een geldlener of kredietnemer, maar bijvoorbeeld ook iemand aan wie goederen of diensten zijn geleverd waarvoor hij of zij moet betalen.