Executoriale verkoop

De executoriale verkoop of executieverkoop is de verkoop van goederen van de schuldenaar. Uit de opbrengst worden de schulden dan betaald. Zijn dat roerende zaken, dan verloopt de verkoop via een deurwaarder. Zijn het onroerende zaken, dan gaat dat via een notaris. De opbrengst van de veiling gaat naar de kosten van de verkoop en de aflossing van de schulden.