Executeur

De executeur regelt jouw erfenis. Letterlijk betekent het: uitvoerder. Je wijst de executeur aan in je testament. Het is meestal iemand waar je bijzonder vertrouwen in hebt. Het kan ook een organisatie zijn die zich heeft gespecialiseerd in het uitvoeren van nalatenschappen.

Wat doet de executeur

De executeur zorgt dat de erfenis geregeld wordt. Daarvoor verkoopt hij eventueel zaken en lost schulden af. Ook doet de executeur de eerste stappen zoals het uitkeren van legaten en eventuele andere wensen in het testament Er bestaan verschillende soorten executeurs, met verschillende bevoegdheden.