Executeur

Een executeur regelt jouw erfenis. Letterlijk betekent het: uitvoerder. Deze wijs je aan in je testament. Meestal is het iemand waar je een bijzonder vertrouwen in hebt. Het kan ook een organisatie zijn die gespecialiseerd is in het uitvoeren van nalatenschappen.

De executeur zorgt dat de erfenis afgewikkeld wordt. Daarvoor verkoopt hij eventueel zaken en lost schulden af. Ook doet hij de eerste stappen, zoals het uitkeren van legaten en eventuele andere wensen in het testament. Er bestaan verschillende soorten executeurs, met verschillende bevoegdheden.