Testament

Een testament is een notariële akte waarin je een regeling voor jouw erfenis treft. In een testament kun je afwijken van de wettelijke regeling dan wel deze aanvullen. De wet stelt wel bepaalde grenzen bijvoorbeeld aan het onterven van je kinderen.
In een testament kan je bepalen wat er na jouw overlijden moet gebeuren met jouw erfenis. Wie wat uit jouw erfenis krijgt. Een testament gaat pas in werking als je bent overleden. Je kunt het testament altijd wijzigen of herroepen als je dat wilt.