Vonnis

Het vonnis is een van de soorten beslissingen die een rechter van een rechtbank kan nemen. Het ligt aan de situatie wat je nodig hebt, een vonnis of een beschikking.

Een vonnis heb je (meestal) nodig als je iets wilt afdwingen. Bijvoorbeeld schadevergoeding als de gekochte woning achteraf gebreken vertoont of het vernietigen (ongedaan maken) van huwelijksvoorwaarden of iemand anders testament. Een beschikking heb je nodig als je iets wilt verzoeken, zoals een echtscheiding.

Executoriale titel

Hiermee heb je een executoriale titel. Hierdoor kan de uitspraak (waarin staat waar jij volgens de rechter recht op hebt en wat de andere partij dus moet doen) worden afgedwongen als deze door de veroordeelde partij niet wordt nagekomen. Tegen een vonnis kan je normaal gesproken gedurende een bepaalde periode in hoger beroep gaan. Daarna is het onherroepelijk.