Lokaalvredebreuk

Lokaalvredebreuk is letterlijk het breken van vrede in een lokaal. Dat betekent dat iemand zonder toestemming of recht een lokaal binnendringt of daar aanwezig is. Dus tegen de wil van de eigenaar of gebruiker. Bijvoorbeeld een weggestuurde bezoeker die weigert om weg te gaan. De bezoeker maakt zich dan schuldig aan lokaalvredebreuk. Lokalen zijn andere gebouwen, locaties en ruimtes dan woningen (dat is huisvredebreuk). Bijvoorbeeld een winkel of café. Of een clubhuis of kantine van een vereniging.

Lokaalvredebreuk is een misdrijf waarvoor iemand ook via het strafrecht kan worden vervolgd.

Burgers onderling kunnen elkaar ook verbieden tot binnentreden. Denk aan een winkelverbod. Diegene moet dan wel weten dat hij of zij niet welkom is. Dat kan bijvoorbeeld met een brief.