Huisvredebreuk

Boos

Huisvredebreuk is letterlijk het breken van de vrede in een huis of woning. Dat betekent dat iemand zonder toestemming of recht een huis binnendringt of daar aanwezig is. Dus tegen de wil van de eigenaar of gebruiker van de woning. Bijvoorbeeld een weggestuurde bezoeker die weigert om weg te gaan. De bezoeker maakt zich dan schuldig aan huisvredebreuk.

Huisvredebreuk is een misdrijf waarvoor iemand ook via het strafrecht kan worden vervolgd.

Burgers onderling kunnen elkaar ook verbieden tot binnentreden. Diegene moet dan wel weten dat hij of zij niet welkom is. Dat kan bijvoorbeeld met een brief.