Huisvredebreuk

Letterlijk het verbreken van de vrede in een woning. Iemand is zonder toestemming aanwezig of dringt zonder toestemming binnen. Dit is tegen de wil van de huiseigenaar of gebruiker van de woning. Huisvredebreuk is een misdrijf waarvoor iemand strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Burgers onderling kunnen elkaar verbieden tot binnentreden. Diegene moet dan per e-mail of schriftelijk te horen krijgen dat hij of zij niet welkom is. Dat kan bijvoorbeeld met onze modelbrief verbod tot binnentreden woning. Ongewenste aanwezigheid in een openbare ruimte wordt lokaalvredebreuk genoemd.