Ontslagvergunning

Een ontslagvergunning is een vergunning om een werknemer te mogen ontslaan. Deze wordt verstrekt door het UWV. Er zijn verschillende redenen, zoals een reorganisatie, bedrijfseconomische redenen of verwijtbare arbeidsongeschiktheid van de werknemer. De werkgever moet aan bepaalde eisen voldoen en een aanvraag indienen voordat de vergunning wordt verleend. Naast deze route is er ook het ontslag via de kantonrechter of in onderling overleg. Afspraken tussen organisatie en werknemer worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.