Minimumloon

geld geven

Het minimumloon is een minimaal loon dat iedereen moet ontvangen, Het ligt vast in de wet. Het is daarmee een wettelijk beschermd loonniveau. Voor volwassenen en jongeren gelden verschillende bedragen. Elk jaar past de minister het hiervoor genoemde minimumloon aan. Lang niet alle landen in de wereld kennen een minimumloon. Je moet het wettelijk minimumloon onderscheiden van het minimale dat bijvoorbeeld in een CAO gereld is.

De basis is in de Wet op het minimumloon en de vakantiebijslag neergelegd.