Minimumloon

Minimumloon is het laagste bedrag dat een werkgever wettelijk verplicht is om aan een werknemer te betalen. De basis is in de Wet op het minimumloon en de minimumvakantiebijslag vastgelegd.

In Nederland worden de minimum uurtarieven door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vastgesteld. Deze gelden voor alle werknemers, ongeacht het type werk dat ze verrichten. Het doel is om ervoor te zorgen dat werknemers een redelijk inkomen ontvangen voor hun arbeid en om armoede te voorkomen.

Het minimumloon wordt periodiek aangepast om rekening te houden met economische factoren en de kosten van levensonderhoud. De actuele bedragen vind je hier. Werkgevers zijn verplicht om ten minste het wettelijk vastgestelde loon te betalen, maar ze kunnen werknemers ook meer betalen als onderdeel van hun CAO.