Tuchtrecht

Het tuchtrecht is de interne regeling voor een bepaalde beroepsgroep. Ook wel tuchtrechtspraak.

Bepaalde beroepsgroepen zoals advocaten, notarissen en artsen hebben hun eigen beroepsregels. Zij zien ook zelf toe op de handhaving van die regels. Die interne rechtspraak noem je tuchtrecht. Tuchtrechtspraak kom je ook veel tegen in de sport. Als een klant vindt dat de betreffende persoon een regel heeft overtreden, dan kan de klant zijn klacht voorleggen aan de tuchtrechter. Tuchtrecht is bedoeld om uitspraken te doen over de uitoefening van het vak. De uitspraak kan beroepsmatig vergaande gevolgen hebben, iemand kan bijvoorbeeld worden ontslagen of geschorst.

Het tuchtrecht regelt de tuchtprocedure en wat de gevolgen zijn. Let wel op: via deze procedure kan je geen schadevergoeding eisen. Ook gaat het hier niet over de hoogte van de rekening. Dat moet vaak via de Geschillencommissie (tot een schadevergoeding van € 10.000) of de rechtbank.