Ontbinding (rechtspersoon)

overeenkomst ontbinden

De ontbinding is de gebeurtenis waarbij een rechtspersoon ophoudt te bestaan. Ook wel liquidatie van de rechtspersoon. Dit is een gebeurtenis met zeer verstrekkende gevolgen. Je kunt een rechtspersoon niet zomaar ontbinden. Er moet namelijk een geldig ontbindingsbesluit zijn.

Er is een uitgebreide ontbinding en een snelle, die gaat onder de naam turboliquidatie.

Je hoeft niet naar de notaris om een rechtspersoon te kunnen ontbinden.