Ontbinding rechtspersoon

Een ontbinding is de gebeurtenis waarbij een rechtspersoon ophoudt te bestaan. Ook wel liquidatie van de rechtspersoon. Dit is een gebeurtenis met zeer verstrekkende gevolgen. Je kunt een rechtspersoon niet zomaar ontbinden. Er moet namelijk een geldig ontbindingsbesluit zijn.

Er is een uitgebreide en een snelle ontbinding die turboliquidatie wordt genoemd. Die laatste kan alleen onder bepaalde voorwaarden. Je hoeft niet naar de notaris om een rechtspersoon te ontbinden.