Ondernemingskamer

De ondernemingskamer is een speciaal rechtscollege, onderdeel van het gerechtshof in Amsterdam. De Ondernemingskamer kan beslissen tot het houden van een enquête naar de gang van zaken in een onderneming. Dit op een verzoek van een vakbond, ondernemingsraad of van aandeelhouders.

Ten tweede is dit de instantie waar de ondernemingsraad in beroep kan gaan. Dit als de ondernemer geen advies heeft gevraagd, waar dat wel moest, of van een gegeven advies is afgeweken. Het zogenaamde adviesrecht.