Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is de periode waarin een ouder verlof krijgt van de werkgever voor de verzorging van zijn of haar kind(eren). Wij hebben een modelbrief die je aan je werkgever stuurt om ouderschapsverlof aan te vragen.

Je krijgt maximaal 26 keer het aantal uren dat je per week werkt. Je hebt echter geen recht op salaris voor de uren waarvoor je verlof opneemt. Sommige organisaties betalen (gedeeltelijk) salaris door. Wij hebben ook een voorbeeldbrief voor adoptie- en pleegouderverlof.