Pandnemer

De pandnemer is een synoniem voor het woord pandhouder. Een pandnemer neemt bijvoorbeeld roerende zaken  van de pandgever onder zich als onderpand. Dat doet hij of zij in ruil voor het verstrekken van bijvoorbeeld een geldlening aan de pandgever. Vanwege het pandrecht mag de pandnemer het onderpand verkopen (of vorderingen innen) als de pandgever zijn of haar terugbetalingsverplichtingen niet meer nakomt.